Ζεολιθικά λαχανικά δέντρα και αμπέλια από παραδοσιακούς σπόρους.

Ζεολιθικά λαχανικά, δέντρα και αμπέλια από παραδοσιακούς σπόρους του Αζορίδη Γρηγόρη. Νέα Ορεστιάδα, 29-5-2014.