Λιόζουμα, απόβλητα ελαιοτριβείου. Χημική ανάλυση μετά την ανάμειξη με ζεόλιθο.

Στις 4-2-14 τα λιόζουμα (380γρ) μπήκαν σε ποτήρι ζέσεως και προσθέσαμε 2,36γρ ασβέστη και 2,40γρ ζεόλιθο που είχε τη μορφή μικρής πετρούλας. Η αρχική εμφάνιση του λιόζουμου ήταν σαν λασπόνερου , είχε αρχίσει η ζύμωση και είχε έντονη μυρωδιά. Επίσης είχε όξινο ΡΗ.

Στις 7-2-14 συνεχιζόταν η ζύμωση και είχε PH=10 και αγωγιμότητα=8800 μs/cm. Συνέχιζε να μυρίζει. Στις 14-2-14 η μυρωδιά είχε σχεδόν εξαλειφτεί και η ζύμωση είχε σταματήσει.

Στις 17-2-14 ισχύουν τα προηγούμενα .Ο όγκος έχει μειωθεί λόγω εξάτμισης ( το υγρό είναι πηχτό).

Έγιναν οι κάτωθι αναλύσεις:
BOD5 : 1195 ppm 02
COD : 2750 ppm 02
ΡΗ: 6,0
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ : 10550 μs/ cm
ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΕΡΑ - TDS: 5250 mg/l
 
Ζεόλιθος και κατσίγαρος
 
 
Επωφεληθείτε τώρα κι εσείς από τις ευεργετικές ιδιότητες του ζεόλιθου!
 
 
 
22/05/2017Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ ΕΘεωρούμε και εγκρίνουμε την μελέτη με τίτλο «Μελέτη συντήρησης δασικού δρόμουπροσπέλασης για την εκμετάλλευση λατομείου ζεόλιθου στην θέση ‘‘Κόκκαλο’’ Τ.Κ.Πετρωτών», όπως αυτή συντάχθηκε από τον ιδιώτη μελετητή Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγο κ.Πασβάντη Κωνσταντίνο για...
Ν. ΛυγερόςΌλη η Ελλάδαέμαθεγια τον ζεόλιθο... https://www.lygeros.org/articles.php?n=31130&l=gr
Ν. Λυγερός Ακόμα πέντε χρόνιαπέρασανγια να...