Ζεόλιθος σε γλάστρες, Νέα Ορεστιάδα.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε γλάστρες της Μαρίνας Μπαδιά. Νέα Ορεστιάδα, στις 02/04/2014.

 
 
Στην Πελοπόννησο άρχισε το μάζεμα για την παραγωγή του έξτρα παρθένου αγουρέλαιου το οποίο...
Επιτέλους μετά από χρόνια αγώνα, βλέπουμε ότι υλοποιείται το όραμα της εξόρυξης του ελληνικού...