Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με ζεόλιθο στην καλλιέργεια

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με ζεόλιθο στην καλλιέργεια Ελαιοτριβείο Αγαλιανή Μεσσηνίας.

 
Ζεόλαδο: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, προϊόν με ζεόλιθο στην καλλιέργεια
 
 
Ετικέτες ανάρτησης: Ζεόλαδο   Ζεόλιθος στη γεωργία  
 
Στην Πελοπόννησο άρχισε το μάζεμα για την παραγωγή του έξτρα παρθένου αγουρέλαιου το οποίο...
Επιτέλους μετά από χρόνια αγώνα, βλέπουμε ότι υλοποιείται το όραμα της εξόρυξης του ελληνικού...