Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε κτήμα, Κέρκυρα.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου στο κτήμα του Α. Ζάγκα, Κέρκυρα στις 16/02/2014.

 
 
Στην Πελοπόννησο άρχισε το μάζεμα για την παραγωγή του έξτρα παρθένου αγουρέλαιου το οποίο...
Επιτέλους μετά από χρόνια αγώνα, βλέπουμε ότι υλοποιείται το όραμα της εξόρυξης του ελληνικού...