Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε κτήμα.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε κτήμα στη Ν. Χιλή Αλεξανδρούπολης στις 09/06/2014.

 
 
Στην Πελοπόννησο άρχισε το μάζεμα για την παραγωγή του έξτρα παρθένου αγουρέλαιου το οποίο...
Επιτέλους μετά από χρόνια αγώνα, βλέπουμε ότι υλοποιείται το όραμα της εξόρυξης του ελληνικού...