Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε θερμοκήπιο, Κέρκυρα.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε θερμοκήπιο του Α. Ζάγκα, Κέρκυρα 09/11/2013.

 
 
Στην Πελοπόννησο άρχισε το μάζεμα για την παραγωγή του έξτρα παρθένου αγουρέλαιου το οποίο...
Επιτέλους μετά από χρόνια αγώνα, βλέπουμε ότι υλοποιείται το όραμα της εξόρυξης του ελληνικού...