Ενσωμάτωση Ζεόλιθου σε δέντρα.

Ενσωμάτωση Ζεόλιθου σε δέντρα από παιδιά, Παλιομέτοχο, Κύπρος στις 11-01-2014.

 
 
Στην Πελοπόννησο άρχισε το μάζεμα για την παραγωγή του έξτρα παρθένου αγουρέλαιου το οποίο...
Επιτέλους μετά από χρόνια αγώνα, βλέπουμε ότι υλοποιείται το όραμα της εξόρυξης του ελληνικού...