Διάλεξη Νίκου Λυγερού -Από τον ζεόλιθο στο ζεόλαδο- Χανια Κρήτη.

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Από τον ζεόλιθο στο ζεόλαδο". Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσλών, Χανιά. Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα: 19:00.

 

Μέρος Α'

 

Μέρος Β'

 
 
22/05/2017Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ ΕΘεωρούμε και εγκρίνουμε την μελέτη με τίτλο «Μελέτη συντήρησης δασικού δρόμουπροσπέλασης για την εκμετάλλευση λατομείου ζεόλιθου στην θέση ‘‘Κόκκαλο’’ Τ.Κ.Πετρωτών», όπως αυτή συντάχθηκε από τον ιδιώτη μελετητή Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγο κ.Πασβάντη Κωνσταντίνο για...
Ν. ΛυγερόςΌλη η Ελλάδαέμαθεγια τον ζεόλιθο... https://www.lygeros.org/articles.php?n=31130&l=gr
Ν. Λυγερός Ακόμα πέντε χρόνιαπέρασανγια να...