Νίκος Λυγερός - Ο ζεόλιθος στην Αυστραλία - AHEPA Sydney Australia.

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ο ζεόλιθος στην Αυστραλία". AHEPA, Sydney. Australia, 09/09/2014.

 
 
Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Ο ζεόλιθος ως καινοτομία της γεωργίας". ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός. Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, ώρα: 10.15
Ο ζεόλιθος στο νέο μεταβατικό οδηγό σπουδών των ΔΙΕΚ στην ειδικότητα Στέλεχος Διατροφής και...