Νίκος Λυγερός - Ο ζεόλιθος στην Αυστραλία - AHEPA Sydney Australia.

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ο ζεόλιθος στην Αυστραλία". AHEPA, Sydney. Australia, 09/09/2014.

 
 
https://www.lygeros.org/articles.php?n=46536&l=gr
  Περιμέναμε τα αποτελέσματα της νέας σοδειάς του ζεόλαδου για την περίοδο 2019-2020 και...
Ο ζεόλιθος στην Ελλάδα συνεχίζει όλο και πιο δυναμικά το έργο του, σε βαθμό που είναι καλό να...