Νίκος Λυγερός - Ο ζεόλιθος στην Αυστραλία - AHEPA Sydney Australia.

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ο ζεόλιθος στην Αυστραλία". AHEPA, Sydney. Australia, 09/09/2014.