Ψεκασμός ζεόλιθου στα Πυργά.

Ψεκασμός ζεόλιθου στα Πυργά στις 13/05/2014.