Ψεκασμός ζεόλιθου στο κτημα του Κλάδου Σπύρου - Κράνα Μυλοποτάμου.

Ψεκασμός ζεόλιθου στο κτημα του Κλάδου Σπύρου. Κράνα Μυλοποτάμου. 03/08/2014