Ψέκασμα ζεόλιθου στο κτήμα με ροδιές - Συνεταιρισμός Ροδοπαραγωγών Κρήτης.

Ψέκασμα ζεόλιθου στο κτήμα με ροδιές του Ματθαίου Γιαλιτάκη του Συνεταιρισμού Ροδοπαραγωγών Κρήτης 'Κρητικό Ρόδι'. Χουδέτσι Ηρακλείου 3/7/2014.

 
Ετικέτες ανάρτησης: Ζεόλιθος