Ψέκασμα ζεόλιθου σε ελαιώνα.

Ψέκασμα ζεόλιθου στον ελαιώνα του Χατζηνικολάου Δ. Μάκρη Αλεξανδρούπολης στις 16/06/2014.