Ο ζεόλιθος είναι πολλαπλά χρήσιμος στη γεωργία αυξάνοντας τη γονιμότητα των χωραφιών, κάτι που κάνει η προσθήκη της κοπριάς, με τη διαφορά ότι η κοπριά έχει διάρκεια ζωής για 2-3 χρόνια, ενώ ο ζεόλιθος το κάνει για πολλά χρόνια.

Πρόκειται για ένα φυσικό ορυκτό που η χρήση του ως εδαφοβελτιωτικού στις καλλιέργειες μπορεί να αυξήσει την παραγωγή από 17% έως 66%, και να μειώσει σημαντικά τόσο τη χρήση λιπασμάτων, όσο και τη χρήση νερού άρδευσης...

Τα τελευταία χρόνια η χρήση του ζεόλιθου στη χώρα μας γίνεται από αγρότες, αλλά και πολίτες που θέλουν να διατηρήσουν όσο το δυνατό σε καλύτερη κατάσταση τους κήπους τους.

Ο καθηγητής Πανεπιστημίου και Στρατηγικός Σύμβουλος, Νίκος Λυγερός, αναλύοντας τα οφέλη από τη χρήση ζεόλιθου στην ελαιοκαλλιέργεια, ανέφερε ότι η ιδιότητά του να καταπολεμά τον δάκο με αποτελεσματικότητα δεν είναι ακόμα ευρύτερα γνωστή και περιοχές, που έχουν μεγάλη πιθανότητα να προσβληθούν λόγω ωρίμανσης της ελιάς, πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως, για να μην υποστούν τις καταστροφές προηγούμενων ετών.

Όπως εξήγησε όταν υπάρχει λύση σ' ένα πρόβλημα, που μαστιγώνει τους ελαιοπαραγωγούς, είναι απαραίτητο αυτή να εφαρμόζεται από τους αρμόδιους φορείς.

Υπογράμμισε ότι η προστιθέμενη αξία που επιτρέπει η χρήση του ζεόλιθου, έχει ως αποτέλεσμα να παραχθεί όχι μόνο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αλλά και ζεόλαδο που έχει τις προδιαγραφές ultra Premium. Στη συνέχεια, συμπλήρωσε, θα μπορέσουμε να αναδείξουμε και την κατηγορία zeo ultra Premium που θα εξασφαλίζει μια ποιότητα που δεν υπήρχε, αφού η ελιά θα προστατεύεται από τον δάκο, αλλά θα έχει ταυτόχρονα καθαριστεί από στοιχεία όπως είναι τα βαρέα μέταλλα, οι τοξίνες και οι ελεύθερες ρίζες.

Ο Ν. Λυγερός θεωρεί σημαντικότατο να προσπαθήσει ο καθένας να βοηθήσει τους ελαιοπαραγωγούς που γνωρίζει, ενημερώνοντάς τους ότι υπάρχει μια ποιοτική λύση σ' ένα δύσκολο πρόβλημα που έχει επιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο.

Ο Στρατηγικός Σύμβουλος αναφέρει ότι η χρήση του ζεόλιθου στη γεωργία είναι πολύ ανεπτυγμένη στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη και περιορισμένη στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο ζεόλιθος εφαρμόζεται με ενσωμάτωση στο έδαφος σε ποσότητες που εξαρτώνται από την κοκκομετρική του σύσταση, δηλαδή, τη λεπτότητα υλικού.

«Όσο πιο λεπτόκοκκο είναι το υλικό τόσο πιο μικρότερη ποσότητα απαιτείται. Σε βαριά εδάφη πρέπει να προτιμάται ζεόλιθος σε σπυρωτή μορφή (2,5-5 mm), ενώ σε ελαφρά εδάφη πρέπει να προτιμάται αυτός σε μορφή σκόνης», αναφέρει και τονίζει πως υπολογίζεται ότι 0,5 κιλό ζεολίθου σε σκόνη έχει επιφάνεια ανάλογη με αυτήν ενός γηπέδου ποδοσφαίρου.

Ο ζεόλιθος εφαρμόζεται στο έδαφος συνήθως για τρεις συνεχόμενες χρονιές και ενσωματώνεται κάθε φορά. Χρειάζεται μια ποσότητα 400-500 κιλών ανά στρέμμα και ενσωμάτωσή του στο έδαφος για να γίνει αισθητή η συμβολή του στην αύξηση της παραγωγής. Εφαρμόζεται πριν από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου ή τη φύτευση/σπορά.

Η ωφέλιμη δράση του είναι μακροχρόνια (ο ζεόλιθος δεν αποσαθρώνεται όπως άλλα υλικά) και για τα επόμενα 10 ή και περισσότερα χρόνια δεν θα χρειαστεί να προσθέσετε άλλο ζεόλιθο.

 

Χρήση ζεόλιθου ενάντια στον δάκο της ελιάς.

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο ζεόλιθος

Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης των θρεπτικών στοιχείων (η εναλλακτική του ικανότητα ανέρχεται σε 2,2-4 meq/g που είναι διπλάσια από αυτή του μπεντονίτη),
Μειώνει τις απώλειες θρεπτικών στοιχείων λόγω αεριοποίησης (απώλειες αζώτου με τη μορφή αμμωνίας) ή υδατομεταφοράς (νιτρώδη και νιτρικά) και συνεπώς συμβάλλει στη μείωση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων κατά 20-25%,
Σε συνδυασμό με τη λίπανση μπορεί να βοηθήσει στη σταδιακή αποδέσμευση των θρεπτικών στοιχείων έτσι ώστε να μην έχουμε απώλειες και από την άλλη μεριά εφοδιασμό των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού, ιδιαίτερα στα αμμώδη εδάφη (ο ζεόλιθος συγκρατεί νερό σε ποσότητα ίση με το 60% του βάρους του το οποίο αποδίδει στα φυτά σταδιακά),
Εξουδετερώνει τα όξινα συστατικά του εδάφους (ανεβάζει το πε-χα),
Βελτιώνει τη δομή του εδάφους μειώνοντας τη συμπίεση και αυξάνοντας τον αερισμό,
Είναι 100% φυσικό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία και τέλος,
Ως άμεση συνέπεια όλων των παραπάνω ο ζεόλιθος αυξάνει και βελτιώνει την παραγωγή των φυτών.

 

Προφύλαξη ελαιόδεντρων

Μία από τις σημαντικές εφαρμογές του ζεόλιθου στον τομέα της γεωργίας είναι η αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς. Η μύγα της ελιάς (Bactrocera oleae) είναι ένας από τους χειρότερους εχθρούς του καρπού της ελιάς. Για αντιμετώπιση του δάκου έχουμε δύο κατηγορίες, που αφορούν την περίοδο πριν και την περίοδο μετά.

Η χρήση του ζεολίθου είναι σημαντική ως προφύλαξη. Σύμφωνα με τον Ν. Λυγερό, είχαμε ήδη παρατηρήσει ότι οι σκονισμένες ελιές δεχόντουσαν λιγότερες επιθέσεις από τον δάκο. Έτσι επινοήθηκε η μέθοδος του ψεκάσματος με ζεόλιθο που δημιουργεί μία προστασία πάνω στον καρπό την ώρα της ανάπτυξής του. Αυτή η μέθοδος, συμπληρώνει, είναι πιο αποτελεσματική, διότι επιτρέπει την προφύλαξη άρα ο καρπός παραμένει φαγώσιμος. Τονίζει ότι δεν έχουμε ανάγκη από άλλα έντομα για την καταπολέμησή του.

Επιπλέον, η χρήση του ζεολίθου ως φυσικό προϊόν επιτρέπει να αποφύγουμε τη χρήση χημικών ουσιών. Σε αυτή την υγρή μορφή, ο ζεόλιθος παραμένει πάνω στον καρπό και δημιουργεί ένα φιλμ προστασίας που ενοχλεί το έντομο.

«Έτσι έχουμε ένα αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς που επιτρέπει επιπλέον μια βιολογική καλλιέργεια όταν είμαστε σε αυτήν την περίπτωση», εξηγεί.

Λόγω του ότι υπάρχουν ήδη επιθέσεις του δάκου σε διάφορες περιοχές, είναι σημαντικό να γίνει γνωστή η χρήση του ζεόλιθου, για να βοηθηθούν οι ελαιοπαραγωγοί και οι αγρότες γενικότερα.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος" (Άγγελος Νικολάου)
Πηγή: ellhnikos-zeolithos.blogspot.gr

 

...περισσότερα για τη χρήση του ζεόλιθου στην γεωργία
 

 

Οι ελιές του Ζεόλιθου

Πολλά προβλήματα δάκος, κατσίγαρος, νηματώδης. Μια λύση: ζεόλιθος

Ο Ζεόλιθος ως σύμμαχος της ελιάς

 

Επωφεληθείτε τώρα κι εσείς από τις ευεργετικές ιδιότητες του ζεόλιθου!
 

 
 
Ελληνικό Μέλι: Κωνοφόρα και Άνθη. Με ζεολιθικούς χειρισμούς. 16/11/2021 Παραγωγός: Καπαγερίδου Αλεξάνδρα Τ: 6972 693 109    6934 987 401 Υψηλή Ράχη Δράμας  
Η σοδειά 2021 του ζεόλαδου είναι εξαιρετική. Και αυτό το δεδομένο έρχεται να πιστοποιήσει η χημική...