Επειδή τώρα περνάμε σε μια νέα φάση για τον ελληνικό ζεόλιθο είναι καλό να έχουμε και τεχνικά στοιχεία κι όχι μόνο εκτιμήσεις, αφού μπορούμε να κάνουμε μετρήσεις XRD και EDX που μας επιτρέπουν να αποφύγουμε γενικολογίες. Υπενθυμίζουμε πρώτα από όλα ότι η ποικιλία του ζεόλιθου που εξετάζουμε μέσα στο ζεολιθικό τόφο είναι ο κλινοπτιλόλιθος και ο τύπος του είναι ο ακόλουθος (Na,K,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O. Οι ζεόλιθοι γενικά έχουν πυρίτιο, Si, και αργίλιο, Al. Ενώ ο Κλινοπτιλόλιθος χαρακτηρίζεται πρόσθετα από τα εξής στοιχεία: Na, K, Ca. Κατά συνέπεια, αυτά βρίσκονται στη χημική ανάλυση και δεν ανήκουν βέβαια σε στοιχεία που απελευθερώνει αφού είναι η ίδια η δομή του ζεόλιθου. Στο πλαίσιο της έρευνας που έγινε στο Μεταπτυχιακό του ΤΕΙ Καβάλας, βρέθηκαν τα εξής συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τις μετρήσεις που έκανε ο Δ. Κάτσιος για την περιοχή Κόκκαλο που μας ενδιαφέρει ειδικά για το θέμα της εξόρυξης του ελληνικού ζεόλιθου. Και βλέπουμε ότι βρίσκουμε τα θεμελιακά στοιχεία του Κλινοπτιλόλιθου: Οξυγόνο (78,45%), Πυρίτιο (13,26%), Αργίλιο (3,34%), Κάλιο (1,03%), Ασβέστιο (0,67%), Νάτριο (0,25%). Για τα άλλα στοιχεία έχουμε: Άνθρακα (1,95%), Μαγνήσιο (0.34%), Χαλκό (0,20%), Σίδηρο (0,19%), Ψευδάργυρο (0,13%) και κάτω του 0,1% (Rh, Ti, Ta, S). Αυτές οι μετρήσεις έγιναν με EDX.

Porosity, XRD, SEM and SAXS Measurements on Greek Natural ClinoptilotitePorosity, XRD, SEM and SAXS Measurements on Greek Natural Clinoptilotite

 
Ετικέτες ανάρτησης: Ελληνικά άρθρα   Ζεόλιθος  
 
Το γλοιοσπόριο ως ασθένεια εμφανίζεται στις περιοχές της Ιταλίας και της Ελλάδας που έχουν επαφή με το Ιόνιο Πέλαγος. Προκαλεί στα φύλλα μεταχρωματισμό και φυλλόπτωση. Αυτός ο μύκητας εξαπλώνεται στην ανθοφορία και στους αναπτυσσόμενους καρπούς μέσω ποδίσκου. Η επίπτωση όσο αφορά στο ελαιόλαδο...
Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Ο ζεόλιθος ως καινοτομία της γεωργίας". ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός. Πέμπτη 7...
Ο ζεόλιθος στο νέο μεταβατικό οδηγό σπουδών των ΔΙΕΚ στην ειδικότητα Στέλεχος Διατροφής και...