Τυποποίηση ζεόλαδου 2014-2015.

Τυποποίηση ζεόλαδου 2014-2015. Καλό Νερό Μεσσηνίας στις 19/10/2014.

 
Ζεόλαδο: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, προϊόν με ζεόλιθο στην καλλιέργεια