Συγκομιδη ζεολιθικων σκορδων.

Συγκομιδή ζεολιθικών σκόρδων στη Νέα Βύσσα Νέας Ορεστιάδας, 15-06-2014.