Συγκομιδή ζεο-ελαιοκάρπου - Πρόδρομος Μεσσηνίας.

Συγκομιδή ζεο-ελαιοκάρπου. Πρόδρομος Μεσσηνίας, 26/10/2013