Νίκος Λυγερός κοίτασμα ζεολίθου Κίρκη Αλεξανδρούπολη.

Περιήγηση του Νίκου Λυγερού στο κοίτασμα ζεολίθου στην Κίρκη Αλεξανδρούπολη στις 13/6/2014.

 
Ετικέτες ανάρτησης: Ελληνικά άρθρα