Νίκος Λυγερός κοίτασμα ζεολίθου Κίρκη Αλεξανδρούπολη.

Περιήγηση του Νίκου Λυγερού στο κοίτασμα ζεολίθου στην Κίρκη Αλεξανδρούπολη στις 13/6/2014.

 
Ετικέτες ανάρτησης: Ελληνικά άρθρα  
 
Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Ο ζεόλιθος ως καινοτομία της γεωργίας". ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός. Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, ώρα: 10.15
Ο ζεόλιθος στο νέο μεταβατικό οδηγό σπουδών των ΔΙΕΚ στην ειδικότητα Στέλεχος Διατροφής και...