Νίκος Λυγερός κοίτασμα ζεολίθου Κίρκη Αλεξανδρούπολη.

Περιήγηση του Νίκου Λυγερού στο κοίτασμα ζεολίθου στην Κίρκη Αλεξανδρούπολη στις 13/6/2014.

 
Ετικέτες ανάρτησης: Ελληνικά άρθρα  
 
https://www.lygeros.org/articles.php?n=46536&l=gr
  Περιμέναμε τα αποτελέσματα της νέας σοδειάς του ζεόλαδου για την περίοδο 2019-2020 και...
Ο ζεόλιθος στην Ελλάδα συνεχίζει όλο και πιο δυναμικά το έργο του, σε βαθμό που είναι καλό να...