Αντί να περιμένουμε να μας έρθουν όλα, πρέπει να κάνουμε κι εμείς κινήσεις καινοτομίας. Με τα πρώτα δείγματα της ποιότητας του ελληνικού ζεόλιθου στην περιοχή Κόκκαλο, έχουμε τη δυνατότητα να επινοήσουμε νέα προϊόντα που προσφέρουν μια προστιθέμενη αξία. Ο ελληνικός ζεόλιθος είναι κλινοπτιλόλιθος, αλλά ο καθένας έχει τα δικά του τοπικά χαρακτηριστικά. Ο ελληνικός ζεόλιθος είναι του τύπου Ευλανδίτη. Έχει λοιπόν ένα γενικό τύπο: (Ca,Na2)2 (Si7Al2O18), 6H2O αλλά είναι κλινοπτιλόλιθος, άρα έχει τα εξής στοιχεία Si-Al-Na-K-Ca. Όμως επειδή μιλούμε στην πραγματικότητα για ζεολιθικό τόφο, πάντα υπάρχουν κι άλλα στοιχεία. Το συνολικό πλαίσιο μπορεί να έχει πιο ειδικές ιδιότητες. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να γίνουν πατέντες με ελληνικό ζεόλιθο, για να αναπτύξουμε αυτή την ιδιομορφία, αφού έχει σχέση και με το ποσοστό περιεκτικότητας καθαρού κλινοπτιλόλιθου. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο λειτουργούμε επιστημονικά στο πλαίσιο της καινοτομίας, αλλά βοηθούμε πρακτικά και την πρώτη προσπάθεια ανάδειξης του ζεόλιθου μέσω της έρευνας στην περιοχή Κόκκαλο.

 
Ετικέτες ανάρτησης: Ελληνικά άρθρα   Ζεόλιθος  
 
Ελληνικό Μέλι: Κωνοφόρα και Άνθη. Με ζεολιθικούς χειρισμούς. 16/11/2021 Παραγωγός: Καπαγερίδου Αλεξάνδρα Τ: 6972 693 109    6934 987 401 Υψηλή Ράχη Δράμας  
Η σοδειά 2021 του ζεόλαδου είναι εξαιρετική. Και αυτό το δεδομένο έρχεται να πιστοποιήσει η χημική...