Παραγωγή ζεόλαδου - Πρόδρομος Μεσσηνίας.

Παραγωγή ζεόλαδου. Πρόδρομος Μεσσηνίας. 26/10/2013 

 
Ζεόλαδο: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, προϊόν με ζεόλιθο στην καλλιέργεια