Πανέβρια Αγροτική Έκθεση Φερών - Αλεξανδρούπολη.

Πανέβρια Αγροτική Έκθεση Φερών - Αλεξανδρούπολη στις 11/09/2014.