Ο Νέος Περιφερειάρχης Αν Μακεδονίας και Θράκης στο κοίτασμα Ζεολίθου στα Πετρωτά.

Ο Νέος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο κοίτασμα Ζεολίθου στα Πετρωτά - Ν. Ορεστιάδα στις 17/08/2014.

 
Ετικέτες ανάρτησης: Ελληνικά άρθρα   Ζεόλιθος