Ο Ζεόλιθος ως καινοτομία στην Γεωργία την Κτηνοτροφία και τον Τουρισμό.

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Ο Ζεόλιθος ως καινοτομία στη Γεωργία την Κτηνοτροφία και τον Τουρισμό». Παλαιοχώρα Χανίων, 06/04/2014.