Όσο απίστευτο κι αν φαίνεται, ο ελληνικός ζεόλιθος είναι πλέον μία απτή πραγματικότητα και η παραγωγή του έχει εξασφαλίσει όλα τα απαιτούμενα, ακόμα και στον τρόπο παρουσίασης του προϊόντος. Είναι σημαντικό που η εξόρυξη γίνεται ...

https://lygeros.org/78726-gr/

Pin It