Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ε Λαμπράκης για τον ελληνικό ζεόλιθο.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ε. Λαμπράκης για το ζεόλιθο στον Έβρο. Δελτίο ειδήσεων του ΘράκηΝΕΤ στις 12/03/2014.