Νίκος Λυγερός - Οι πέτρες του ζεόλιθου στη ζωή μας.

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Οι πέτρες του ζεόλιθου στη ζωή μας". Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου, 10/05/2016.