Ζεόλιθος-Μπετόν - Τοπική αυτοδιοίκηση και βιώσιμη ανάπτυξη, Τεχνικό Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Νίκος Λυγερός: Τοπική αυτοδιοίκηση και βιώσιμη ανάπτυξη. Τεχνικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, 03/04/2014.