Ενσωμάτωση ζεόλιθου στο κτήμα του Γιώργου Αλαμπρίτη, Κύπρος.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου στο κτήμα του Γιώργου Αλαμπρίτη, Αραδίππου - Λάρνακα, Κύπρος, 07/12/2013.