Πέρα από τις γραμμές
δεν υπάρχουν μόνο οι ευθείες
αλλά και οι καμπύλες
της καινοτομίας
που χρησιμοποιεί
την παράδοση
για να μεταφέρει
το πολύτιμο εμπόρευμα
του ζεόλιθου
σε όλα τα κτήματα
της πατρίδας μας
που προσφέρουν
ποιότητα ζωής
στον ελληνικό λαό
μέσω του ελαιόλαδου
που αναγνωρίζεται
σε όλο τον κόσμο
για τις ιδιότητες
που σχετίζονται
με την ανθρωπιά.
 
https://www.lygeros.org/articles?n=14907&l=gr
 
Ετικέτες ανάρτησης: Ελληνικά άρθρα