Πέρα από τις γραμμές
δεν υπάρχουν μόνο οι ευθείες
αλλά και οι καμπύλες
της καινοτομίας
που χρησιμοποιεί
την παράδοση
για να μεταφέρει
το πολύτιμο εμπόρευμα
του ζεόλιθου
σε όλα τα κτήματα
της πατρίδας μας
που προσφέρουν
ποιότητα ζωής
στον ελληνικό λαό
μέσω του ελαιόλαδου
που αναγνωρίζεται
σε όλο τον κόσμο
για τις ιδιότητες
που σχετίζονται
με την ανθρωπιά.
 
https://www.lygeros.org/articles?n=14907&l=gr
 
Ετικέτες ανάρτησης: Ελληνικά άρθρα  
 
Ελληνικό Μέλι: Κωνοφόρα και Άνθη. Με ζεολιθικούς χειρισμούς. 16/11/2021 Παραγωγός: Καπαγερίδου Αλεξάνδρα Τ: 6972 693 109    6934 987 401 Υψηλή Ράχη Δράμας  
Η σοδειά 2021 του ζεόλαδου είναι εξαιρετική. Και αυτό το δεδομένο έρχεται να πιστοποιήσει η χημική...