Νίκος Λυγερός: Ζεόλιθος για ζώα.

Νίκος Λυγερός - Ζεόλιθος για ζώα. Μυτιλήνη, 27/01/2014.