Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε θερμοκήπιο - Τρίκαλα.

Νίκος Λυγερός - Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε θερμοκήπιο. Τρίκαλα, 12/02/2014.

Φωτογραφίες