Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε ελαιόδενδρα. Κτήμα-Στρατή, Μυτιλήνη.

Νίκος Λυγερός - Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε ελαιόδενδρα. Κτήμα Στρατή Φωτίου, Σκαμιά, Μυτιλήνη, 27/01/2014.