Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε αρωματικές τριανταφυλλιές, Καστοριά.

Νίκος Λυγερός: Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε αρωματικές τριανταφυλλιές. Καστοριά, 28/02/2013.