Ενσωμάτωση ζεόλιθου (γεωργία, κτηνοτροφία) - Σέρρες.

Νίκος Λυγερός - Ενσωμάτωση ζεόλιθου (γεωργία, κτηνοτροφία). Αναγέννηση Σερρών, 22/02/2014.