Νίκος Λυγερός διάλεξη και ενσωμάτωση ζεόλιθου στο 17ο Νηπιαγωγείο Καβάλας.

Νίκος Λυγερός: Διάλεξη και ενσωμάτωση ζεόλιθου στο 17ο Νηπιαγωγείο Καβάλας, στις 20/03/2014.