Ενσωμάτωση Ζεόλιθου. Κορμακίτης, Κύπρος.

Νίκος Λυγερός - Αποστολή στον Κορμακίτη. Ενσωμάτωση Ζεόλιθου. Κορμακίτης, 18/01/2014.