Μελέτη της επίδρασης του ζεόλιθου στην απορρόφηση των αντισωμάτων κατά της Escherichia coli, στην υγιεινή κατάσταση και στα παραγωγικά χαρακτηριστικά των γαλουχούμενων μόσχων.

Μελέτη της επίδρασης του ζεόλιθου στην απορρόφηση των αντισωμάτων κατά της Escherichia coli.

Διδακτορική διατριβή, Συγγραφέας: Πουρλιώτης, Κωνσταντίνος Δ., Επιβλέπων: Καρατζιάς, Χαρίλαος, καθ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κτηνιατρική Σχολή. Το αντικείμενο της συγκεκριμένης πειραματικής εργασίας, είναι η διερεύνηση της επίδρασης που έχει στην απορρόφηση των ειδικών κατά της E.coli αντισωμάτων στην υγεία και τις αποδόσεις των γαλουχούμενων μόσχων η προσθήκη κλινοπτιλόλιθου στο πρωτόγαλα και το γάλα κατά τους δύο πρώτους μήνες της ζωής τους. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 84 νεογέννητοι μόσχοι φυλής Holstein, που εξετάστηκαν πριν από την έναρξη του πειραματισμού και βρέθηκαν υγιείς. Τα ζώα χωρίστηκαν σε τρεις ισοπληθείς, ομοιογενείς ομάδες (ομάδες Α, Β και Γ). Η ομάδα Γ αποτελούσε τους μάρτυρες, ενώ οι ομάδες Α και Β αποτελούνταν από μόσχους στο σιτηρέσιο των οποίων προστέθηκε κλινοπτιλόλιθος. Οι τρεις πειραματικές ομάδες ήταν οι παρακάτω : Ομάδα Α: Στην ομάδα αυτή εντάχθηκαν 28 νεογέννητοι μόσχοι που έλαβαν με το πρωτόγαλα αρχικά, και το υποκατάστατο γάλακτος στη συνέχεια, κλινοπτιλόλιθο σε ποσότητα 1g/kg Σ.Β./24ωρο. Ομάδα Β: Η ομάδα αυτή περιέβαλε 28 νεογέννητους μόσχους που έλαβαν με το πρωτόγαλα αρχικά, και το υποκατάστατο γάλακτος στη συνέχεια, κλινοπτιλόλιθο σε ποσότητα 2g/kg Σ.Β./24ωρο. Ομάδα Γ: Στην ομάδα αυτή των μαρτύρων εντάχθηκαν 28 νεογέννητοι μόσχοι που κατανάλωσαν πρωτόγαλα αρχικά, και υποκατάστατο γάλακτος μέχρι το τέλος του πειραματισμού, χωρίς την προσθήκη κλινοπτιλόλιθου. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η προσθήκη κλινοπτιλόλιθου σε ποσότητες τόσο 1, όσο και 2 g/kg Σ.Β. στο πρωτόγαλα και το γάλα γαλουχούμενων μόσχων βελτιώνει σημαντικά (Ρ≤0,05) την απορρόφηση των ειδικών κατά της E.coli αντισωμάτων και μειώνει σημαντικά τα ποσοστά εμφάνισης κολιβακιλλικής διάρροιας (Ρ≤0,05) και δεν επηρεάζει σημαντικά (Ρ>0,05) τις συγκεντρώσεις των Ca, P, K, Na, Zn, Cu, Fe.

 
 
Με εκατό κιλά ζεολίθου το στρέμμα μπορούμε να περάσουμε από 400 κιλά πατάτας σε 500 κιλά και αυτό το έχουμε δει σε αληθινά χωράφια και όχι μόνο σε εργαστήριο ή σε ειδικές συνθήκες. Ξέρουμε επίσης ότι ο ζεόλιθος μάς επιτρέπει να καταπολεμήσουμε τον νηματώδη σκώληκα. Έχει όμως και μια άλλη ιδιότητα...
Το γλοιοσπόριο ως ασθένεια εμφανίζεται στις περιοχές της Ιταλίας και της Ελλάδας που έχουν επαφή...
Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Ο ζεόλιθος ως καινοτομία της γεωργίας". ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός. Πέμπτη 7...