Ζεόλιθος σε τριαντάφυλλα, Ρόδος.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε τριαντάφυλλα, κτήμα Μαλάμη. Κολύμπια - Ρόδος, 06/04/2014.