Ζεόλιθος σε κτήμα -- Αραδίππου,Κύπρος.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου στο κτήμα του Αντώνη Πάτσαλου, Αραδίππου - Κύπρος, 06/04/2014.