Ζεόλιθος-σε-κήπο--Νέα-Ορεστιάδα.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου στον κήπο, Έφη & Ζωή Πανοπούλου, Νέα Ορεστιάδα, 01/04/2014.