Ζεόλιθος σε γλάστρες, Νέα Ορεστιάδα.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε γλάστρες της Μαρίνας Μπαδιά. Νέα Ορεστιάδα, στις 02/04/2014.

 
 
https://www.lygeros.org/articles.php?n=46536&l=gr
  Περιμέναμε τα αποτελέσματα της νέας σοδειάς του ζεόλαδου για την περίοδο 2019-2020 και...
Ο ζεόλιθος στην Ελλάδα συνεχίζει όλο και πιο δυναμικά το έργο του, σε βαθμό που είναι καλό να...