Ζεόλιθος σε γλάστρες, Νέα Ορεστιάδα.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε γλάστρες της Μαρίνας Μπαδιά. Νέα Ορεστιάδα, στις 02/04/2014.