Ζεόλιθος σε γλάστρες Αζαλέας και Αμαρυλλίς.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε γλάστρες Αζαλέας και Αμαρυλλίς της Μαριάνθης Ζαρκάδη, Αλεξανδρούπολη στις 05/04/2014.