Ζεόλιθος με οργανικό λίπασμα (κουτσουλιά κοτόπουλου) σε κτήμα.

Ανάμειξη Ζεόλιθου με οργανικό λίπασμα (κουτσουλιά κοτόπουλου) και ενσωμάτωση στο κτήμα Β. και Χ. Χατζηγεωργίου. Αλεξανδρούπολη, 04/04/2014.