Ένας από τους τομείς εφαρμογής του ζεόλιθου που επιτρέπει μια κάθετη παραγωγή αλλά και μια αυξημένη αξία, είναι αυτός της Κοσμητολογίας/αισθητικής. Γνωρίζουμε ήδη πολλές εφαρμογές που εκμεταλλεύονται την ιδιότητα του μοριακού κόσκινου που έχει ο ζεόλιθος και μάλιστα ο κλινοπτιλόλιθος. Δεν πρέπει λοιπόν να περιοριστούμε στις εφαρμογές ειδικά όταν αυτές μπορούν να μεγιστοποιήσουν την αξιοποίηση. Η ιδιότητα του κλινοπτιλόλιθου να έχει δράση σε μοριακό επίπεδο μας επιτρέπει να σκεφτούμε εφαρμογές και μάλιστα πατέντες μέσω της χημείας δίχως όμως να έχουμε τις επιπτώσεις του τεχνητού. Με τον φυσικό ζεόλιθο μπορούμε να παραμείνουμε μέσα στο πλαίσιο των φυσικών προϊόντων κι όχι να παραμείνουμε στο επικοινωνιακό και μόνο. Ο φυσικός ζεόλιθος και ειδικά ο κλινοπτιλόλιθος μπορεί να προσφέρει και σ' αυτόν τον τομέα που αγγίζει πολλούς ανθρώπους. Κατά συνέπεια πρέπει να το έχουμε στο νου μας για την αξιοποίησή του.

The zeolite-catalyzed alkoxylation of limonene and alpha-pinene over acid-treated mordenite, clinoptilolite and ferrierite as catalysts has already been reported in the literature. The best results were obtained for methoxylation of limonene in the presence of a clinoptilolite-type zeolite (60% yield). The alkoxylation of alpha-pinene with methanol in the presence of mordenite also achieved the highest yields of 66% for 1-methyl-4-[alpha-methoxy-isopropyl]-1-cyclohexene. Syntheses of 1-methyl-4-[alpha-alkoxy-isopropyl]-1-cyclohexenes via zeolite-catalyzed alkoxylation of other terpenes were reported in a review paper.

 

Ζεόλιθος και Κοσμητολογία/Αισθητική.

Πηγή: https://lygeros.org/articles.php?n=14042&l=grhttps://lygeros.org/articles.php?n=14042&l=gr

 
 
Το γλοιοσπόριο ως ασθένεια εμφανίζεται στις περιοχές της Ιταλίας και της Ελλάδας που έχουν επαφή με το Ιόνιο Πέλαγος. Προκαλεί στα φύλλα μεταχρωματισμό και φυλλόπτωση. Αυτός ο μύκητας εξαπλώνεται στην ανθοφορία και στους αναπτυσσόμενους καρπούς μέσω ποδίσκου. Η επίπτωση όσο αφορά στο ελαιόλαδο...
Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Ο ζεόλιθος ως καινοτομία της γεωργίας". ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός. Πέμπτη 7...
Ο ζεόλιθος στο νέο μεταβατικό οδηγό σπουδών των ΔΙΕΚ στην ειδικότητα Στέλεχος Διατροφής και...