Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με ζεόλιθο στην καλλιέργεια

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με ζεόλιθο στην καλλιέργεια Ελαιοτριβείο Αγαλιανή Μεσσηνίας.

 
Ζεόλαδο: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, προϊόν με ζεόλιθο στην καλλιέργεια
 
 
Ετικέτες ανάρτησης: Ζεόλαδο   Ζεόλιθος στη γεωργία