Ζεολιθικό ρόδι, Κύπρος, 04/08/2014.

Ζεολιθικό Ρόδι 1.

Ζεολιθικό Ρόδι 2.

Ζεολιθικό Ρόδι 3.

 
 
https://www.lygeros.org/articles.php?n=46536&l=gr
  Περιμέναμε τα αποτελέσματα της νέας σοδειάς του ζεόλαδου για την περίοδο 2019-2020 και...
Ο ζεόλιθος στην Ελλάδα συνεχίζει όλο και πιο δυναμικά το έργο του, σε βαθμό που είναι καλό να...