Ζεολιθικό ρόδι, Κύπρος, 04/08/2014.

Ζεολιθικό Ρόδι 1.

Ζεολιθικό Ρόδι 2.

Ζεολιθικό Ρόδι 3.