Ζεολιθικό αμπέλι. Αραδίππου Κύπρος.

Ζεολιθικό αμπέλι. Αραδίππου, Κύπρος. 04/08/2014.