Ζεολιθικος λαχανοκηπος με παραδοσιακους σπορους.

Ζεολιθικός λαχανόκηπος με παραδοσιακούς σπόρους στη Νέα Ορεστιάδα, 20/07/2014.